Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713; 734 01; IČO 48004529; IZO 048004529

Úřední deskaDokumenty školy / Formuláře, žádosti / Organizace školního roku / Vyučující    slunko.gif, 21 kB Dokumenty školy:
ŠKOLNÍ ŘÁD, KLASIFIKAČNÍ ŘÁD, ŠVP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM, DOPRAVNÍ VÝCHOVA VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁCI VÝROČNÍ ZPRÁVY ŠKOLY ZÁKON O INFORMACÍCH

* Základní informace o škole - Informace o škole (zveřejněné v souladu se zákonem č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím)

* Informace o ochraně osobních údajů - Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace, informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných naší organizací. Podle ustanovení § 5 odst. 1 e) uvedeného zákona jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Najdete v příloze. VÝROČNÍ ZPRÁVY ŠKOLY o poskytování informací DŮLEŽITÉ DOKUMENTY, INFORMACE

slunko.gif, 21 kB Formuláře, žádosti:

slunko.gif, 21 kB Organizace školního roku:
  • Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.
  • Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.

  • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.
  • Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.
  • Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.
  • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
  • Jarní prázdniny budou 13. 3. - 19. 3. 2017


slunko.gif, 21 kB Přehled všech vyučujících:
Třída Třídní učitel Aprobace
1.A Mgr. Böhmová Zdeňka 1.st.
1.B Mgr. Müllerová Natálie 1.st.
2.A Mgr. Pražmová Kateřina 1.st.
3.A Mgr. Gráczová Ilona 1.st.
3.B Mgr. Lipková Ludmila 1.st.
4.A Mgr. Štefániková Zuzana 1.st.
4.B Mgr. Cieslová Alena 2.st.
5.A Mgr. Šajdlerová Anna 1.st.
5.B Mgr. Sedláčková Marta 1.st.
6.A Mgr. Bojas Ivo TV - RJ - AJ
6.B Mgr. Konieczny Pavel M - VO
7.A Mgr. Konieczná Taťána Z - TV
7.B Mgr. Martinková Eva Z - RJ
8.A Mgr. Harantová Jana M
8.B Mgr. Wojewodová Václava D - OV - RJ
9.A Mgr. Olbřimková Petra M - Dg - IKT
9.B Mgr. Wojciková Jarmila ČJ - OV
Sp-autistická Bc. Bystroňová Martina Spec. ped.
  *** Spec. ped.
  Netřídní učitelé  
  Mgr. Fabiánová Šárka F - PČ
  Mgr. Hamrusová Gabriela ČJ - PČ - OV
  Mgr. Stanik Miroslav Aj
  Mgr. Stehnová Alena Ch - Př
  Mgr. Kuděla Jaroslav TV - Z
  Mgr. Vlachopulos Tomas Z - TV

Ve škole pracují asistenti/ky pedagoga:
Pavlovská Jaroslava, Schmidtová Zuzana, Nižníková Renáta,
Višňová Radka, Petrásková Marie, Pyszková Iveta, Juraszková Božena, Lesniaková Jana, Bc. Matejková Kristína
Pietraszková Romana, Roubalová Jiřina, Mgr. Mareš Jakub