Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713; 734 01; IČO 48004529; IZO 048004529

Rozvrhy tříd

ZKRATKY NĚKTERÝCH PŘEDMĚTŮ:
IKT - Informační a komunikační technologie; PRV - Prvouka; ČSP - Člověk a svět práce;
VO - Výchova k občanství; VZ - Výchova ke zdraví