Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713; 734 01; IČO 48004529; IZO 048004529

Akce školy - 2015/2016


PLÁN: 1 - EVVO    EVVO

PLÁN: 2 - MPP
Září / Říjen / Listopad / Prosinec / Leden, Únor / Březen, Duben / Květen, Červen   
ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD PROSINEC, LEDEN, ÚNOR BŘEZEN, DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN
1 - 1. A - 1. 9. - První den ve škole 10 - Mikuláš 22 - Projektový den a VELIKONOČNÍ JARMARK
2 - Dravci - 7. 9. 11 - Exkurze - Vítkovice 23 - Škola v přírodě - Karlov pod Pradědem
3 - Vystoupení - konference - 15. 9. 12 - Florbalový turnaj 24 - 18. 4. - Osvětim - 8. a 9. ročník
4 - Polsko - 1. 10. 13 - Vánoce 25 - 21. a 22. 4. - DNY ZEMĚ
5 - EDISON - 5. - 10. 10. 14 - Ovoce do škol - projekt - 6. 1., 19. 1. 26 - Soutěž HMZ
6 - Volby - 16. 10. 15 - Den otevřených dveří - 14. 1. 27 - Čokoládová tretra
7 - Školička 12. 11. a 10. 12. 16 - SOUTĚŽE - školní a městská kola 28 - Den vědy
8 - Anglie - 14. - 20. 11. 17 - LVVZ 29 - Den DĚTÍ - 3. 6.
9 - Pasování - 26. 11. 18 - Exkurze - 20. 1. 30 - Besídky - 1. stupeň
  19 - Studeničné 31 - Hraní se školkami
  20 - Zdravé zuby - 1. stupeň 32 - Rozloučení páťáků - 16. 6.
  21 - EKO školička pro MŠ 33 - Závěr a rozloučení 9. tř. - 28. 6.
    34 - Vysvědčení - 1. A

Další fotografie z akcí najdete na stránkách tříd nebo v EVVO
( + práce v ČSP a při různých akcích)


Květen, Červen

slunko.gif, 21 kB 34 - Vysvědčení - 1. A
A už to máme za sebou... HURÁ NA PRÁZDNINY.Fotografie z 1. Aslunko.gif, 21 kB 33 - Závěr roku - 28. 6.
Každoročně se koná i slavnostní vyhodnocení školního roku a vyřazení deváťáků, tentokrát v kině Centrum.

  Ocenění žáci

Fotografie

slunko.gif, 21 kB 32 - Rozloučení páťáků - 16. 6.
Každoročně se koná slavnostní vyřazení páťáků, tančilo se, zpívalo, recitovalo, vzpomínalo.

Fotografie

slunko.gif, 21 kB 31 - Hraní se školkami
Celý školní rok nás navštěvovaly děti z mateřských škol V Aleji a Olbrachtova. Naši mladí herci z Amadisu pro ně hráli divadlo, děti chodily do keramické díly, seznamovaly se s počítačem, navštěvovaly třídy. Naposledy byly ve 2. A.

Fotografie

slunko.gif, 21 kB 30 - Besídky
Každý rok děti prvního stupně připravují besídky ke Dni matek. Pár fotografií z 2. B a 4. B

Fotografieslunko.gif, 21 kB 29 - DEN DĚTÍ
V pátek 3. 6. jsme společně oslavili Den dětí. Sešli jsme se na školním hřišti a byl připravený bohatý program a to hry, atrakce, vystoupení žáků, grilování, občerstvení, sportování. Tři hodiny uběhly jako voda, počasí nám moc přálo.

Fotografie
DEN DĚTÍ


slunko.gif, 21 kB 28 - Den vědy
Členové kroužku Mladý vědátor uskutečnili v pondělí 9. května první kolo Dne vědy. Připravili si společně s vyučujícími praktické ukázky elektrického a magnetického pole, několik zajímavostí z optiky, určování hustoty a pH kapalin a také jedno stanoviště se "sopkou". Také předvedli tři společné pokusy a to důkaz přítomnosti kyslíku, hoření etanolu a důkaz přelévání oxidu uhličitého. Další pokračování Dnů vědy bylo 13. a 20. 6.

Fotografie
Den vědy


slunko.gif, 21 kB 27 - Čokoládová tretra - 2. 5.
2. 5. 2016 se uskutečnil atletický den. Na školním hřišti ZŠ a MŠ Borovského jsme sportovali ve čtyřech atletických disciplínách a to hodu medicimbálem, skoku do dálky, hodu šipkou a běhu na 30 m. Soutěžili jsme všichni sportovci i nesportovci. Výhrou byl fakt, že všichni ukončili závody. Tak sportu zdar!

FotografieBřezen, Duben

slunko.gif, 21 kB 26 - Soutěž HMZ
V letošním městském kole jsme opět slavili postup, do okresního kola postoupilo družstvo starších žáků a dvě družstva mladších. Okresní kolo se uskuteční 16. 5. opět na naší škole.

Fotografie
Soutěže HMZ


slunko.gif, 21 kB 25 - 21. a 22. 4. - DNY ZEMĚ - PROJEKTOVÉ DNY

  Den Země


Fotografie
Den Země


slunko.gif, 21 kB 24 - 18. 4. - Osvětim - 8. a 9. ročník
Naši osmáci a deváťáci se vydali za poznáním nedávné historie do koncentračního tábora Osvětim a Březinka.

Fotografieslunko.gif, 21 kB 23 - Škola v přírodě - 29. 3. - 10. 4. 2016 v Karlově pod Pradědem
Naše škola využila 4. výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání žádosti v rámci Podpory ozdravných pobytů dětí z oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Projekt měl název "Slunce naše hvězda", probíhal ve dnech 29. 3. - 10. 4. 2016 v Karlově pod Pradědem, Malá Morávka okr. Bruntál. Akce se zúčastnilo 50 žáků. V průběhu pobytu se děti nejen učily, ale plnily a vypracovávaly jednotlivé úkoly o Vesmíru a Sluneční soustavě. Většinu pobytu trávily v přírodě.

Celková částka podpory ze SFŽP činí 202 952,-Kč

Fotografie jsou k nahlédnutí Facebooku ZŠ a MŠ U Lesa, Karviná, příspěvková organizace

Fotografie
Škola v přírodě


slunko.gif, 21 kB 22 - Projektový den a VELIKONOČNÍ JARMARK
V pátek 18. 3. proběhl v naší škole projektový den, v různých dílničkách jsme vyráběli dekorace, pekli cukroví a karabáče. Také se secvičoval program a písničky. Na projektový den navázal náš tradiční JARMARK, který se uskutečnil 22. 3. U stánků jsme mohli nakoupit spoustu krásných dekorací a dalších věcí, které jsme vyrobili během projektového dne.
Fotografie
Projekt a Velikonoce


Leden, Únor

slunko.gif, 21 kB 21 - EKO – DEN S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI
Dne 22. 2. 2016 jsme se společně s předškoláky z mateřských škol sešli v tělocvičně ZŠ U Lesa, kde proběhlo zahájení vzdělávací akce pro naše nejmenší. Jednalo se o projekt „Cestička k EKO-školičce.“ V rámci této akce se děti seznámily s tříděním odpadu, výrobou ovocného šperku, trháním jablíčka se sportovní činnosti, s určováním zdravé a nezdravé stravy a plněním veselého a smutného talíře, výrobou stromu života, pozorováním znečištěné vody pomocí mikroskopu. Děti se zapojily do matematického pokusu s PET láhvemi, ošetřovaly zraněného spolužáka a také si vymalovaly omalovánku. Snad nejzajímavější byla dílnička „Notička“, kde si děti zazpívaly písničku s ekologickým textem a zahrály na hudební nástroje. Den byl ukončen nástupem, zpěvem a předání drobných odměn s certifikátem účasti v projektu. Projektový den byl v barvě zelené, který podpořili žáci celé školy včetně pedagogického sboru.
Fotografie
EKOŠKOLIČKA


slunko.gif, 21 kB 20 - Projekt - Zdravý zoubek
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna v listopadu zahájila projekt „Zdravý zoubek nebolí“, který se zaměřuje na péči o zoubky dětí ve věku od 6 měsíců do 12 let. Autoři a realizátoři projektu navštívili naší školu dne 16. 2. 2016 a v tříhodinovém cyklu u žáků 1. a 2. ročníku se zaměřili na správnou techniku každodenního ošetřování zubů. V průběhu hodinového bloku žáci formou prezentace a také praktickou ukázkou byli poučeni o správnosti čištění zubů. Na závěr žáci obdrželi drobné dárky. U žáků 1. ročníku právě probíhal projektový den „Lidské tělo“ a téma dne byl právě zdravý zoubek. V rámci mezipředmětových vztahů si žáci zopakovali základní informace a hodinu uzavřeli výrobou papírového zubu s doplněním zdravých potravin. Dětem se akce moc líbila.
Fotografie
Zdravý zoubek - projekt


slunko.gif, 21 kB 19 - Studeničné
Ve dnech 5. - 7. 2. 2016 se uskutečnil výjezd na hory. Akce se zúčastnili žáci od 3. ročníku do 7. ročníku. Počasí nám přálo. V pátek jsme měli nadílku sněhu, který nám vydržel až do neděle. První večer si žáci jednotlivých ročníků připravili program formou soutěží. Druhý den program připravili žáci z nižších tříd, včetně členů zdravotnického kroužku. Tento den si místní občané a také občané z okolních států udělali kulturní program včetně dobrého jídla a zpěvu. Moc se nám to líbilo. Také jsme uskutečnili turistický výšlap na Gírovou, soutěž ve stavění sněhuláků, která nám umožnila kreativitu a spolupráci mezi sebou. Budíček v neděli ráno nám dával prostor k úvaze, abychom si pobyt na horách prodloužili. Bohužel školní zvonek nám to nedovolil. Únorové slunce nás doprovázelo až k vlaku. Tak snad někdy příště.
Fotografie
Studeničné


slunko.gif, 21 kB 18 - EXKURZE - 20. 1. - ISŠTaS Karviná
Žáci obou osmých tříd se zúčastnili akce „Brána řemesel otevřená“, kterou organizovala ISŠTaS Karviná.
Několik fotografiíslunko.gif, 21 kB 17 - LVVZ
Jako každý rok, tak i letos se uskutečnil lyžařský kurz.
Několik fotografiíDalší fotografie
Lyžařský kurz


slunko.gif, 21 kB 16 - SOUTĚŽE - školní a městská kola
* Anglický jazyk - projekt "Cizí jazyky - Otevřené dveře do EU"
V rámci tohoto projektu proběhlo městské kolo soutěže v anglickém jazyce šesťáků, naši žáci obsadili krásné 2. a 3. místo a to Karel Divald a Jakub Vašek.


                                    

* Pythagoriáda 6. - 8. ročník - školní kolo - matematická soutěž
V pátek 1. dubna 2016 proběhlo školní kolo.

6. ROČNÍK – školní kolo:

1. Karel Divald - 6. A 12 bodů - úspěšný řešitel
DALŠÍ POŘADÍ:
2. - 3. Radek Šklíba - 6. B 7 bodů
2. - 3. Andreas Dulkeridis - 6. A 7 bodů
Celkem soutěžilo 18 žáků.

7. ROČNÍK – školní kolo:

1. Lukáš Šnapka - 7. A 6 bodů
2. - 3. Tereza Gärtnerová - 7. A 4 body
2. - 3. Lucie Müllerová - 7. B 4 body
Celkem soutěžilo 12 žáků.

8. ROČNÍK – školní kolo:

1. Denis Ston - 8. A 10 bodů - úspěšný řešitel
DALŠÍ POŘADÍ:
2. Vojtěch Vavřík - 8. A 6 bodů
3. - 5. M. Fukal, M. Venglář, V. Suchánková 5 bodů
Celkem soutěžilo 14 žáků.

Do okresního kola postupují: Divald Karel a Ston Denis (bude 30. 5. 2016)

* Klokan - školní kolo - matematická soutěž
V pondělí 21. března 2016 proběhlo školní kolo. 2. a 3. ROČNÍK – CVRČEK (max 90b):

1. Kateřina Šebestová - 3. A 64 b
2. Karel Díčik - 3. A 57 b
3. Ondřej Vašek - 3. A 53 b
Celkem soutěžilo 71 žáků.

4. a 5. ROČNÍK – KLOKÁNEK (max 120b):

1. Anežka Laryšová - 4. B 94 b
2. - 3. Jakub David - 5. B 90 b
2. - 3. Ondřej Pluhař - 5. B 90 b
Celkem soutěžilo 35 žáků.

6. a 7. ROČNÍK – BENJAMÍN (max 120b):

1. Tereza Kartinioková - 6. B 73 b
2. Lukáš Šnapka - 7. A 66 b
3. Tomáš Szyszkowicz - 7. B 63 b
Celkem soutěžilo 28 žáků.

8. a 9. ROČNÍK – KADET (max 120b):

1. Denis Ston - 8.A 87 b
2. Vojtěch Vavřík - 8.A 68 b
3. Matěj Venglář - 8. A 67 b
Celkem soutěžilo 27 žáků.

* Olympiáda - školní kolo - ČJ
V úterý 12. ledna 2016 proběhlo školní kolo 42. ročníku Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se ho 11 žáků 8. a 9. ročníku. Soutěž měla dvě části. V první měli zúčastnění soutěžící rozlousknout oříšky záludného pravopisu a skladby, v druhé části se měli zamyslet nad zadaným tématem a hodnotami, které jsou v jejich životě důležité, a srozumitelně je zformulovat ve své slohové práci. Všichni soutěžící prokázali své dovednosti. Jedni byli lepší v mluvnici a ve skladbě, jiní ve slohu. Do okresního kola, které proběhne 8. února postoupli a naši školu budou reprezentovat Matěj Venglář z 8. A a Karin Drugdová z 9. třídy.
Všem účastníkům školního kola gratulujeme k jejich výkonu a postupujícím přejeme mnoho zdaru v okresním kole.

  Výsledky

          Za předmětovou komisi ČJ Mgr. J. Wojciková


* Recitační soutěž - ČJ
V pondělí, 21.12.2015, se uskutečnilo školní kolo v recitaci a přednesu. Do přednášení se tentokrát pustili žáci z 5.- 9.ročníku. Většina z nich už tušila, co je čeká, neboť takový druh soutěže již absolvovali v letech minulých. Nervozita byla znát, nicméně o úžasné herecké výkony nebyla nouze! Zaznělo zde mnoho podmanivých prozaických textů, ale i citlivých básní. Odborná porota rozhodla následovně:
1. místa s postupem do městského kola: Andreas Dulkeridis (6.A), Tereza Gärtnerová (7.A), Denisa Kovalová (7.A).
Všem zúčastněným gratulujeme, chválíme jejich dobrou připravenost, která vyzdvihla úroveň této soutěže a pevně věříme, že krásné slovo nezanikne!


* Soutěžíme s ABC - sběr papíru - 1. 9. - 30. 10.
S novým školním rokem odstartovala velká soutěž časopisu ABC – „KUPA PAPÍRU“. Byla určena školním kolektivům a úkolem bylo za svou školu nasbírat, co největší množství papíru. Vítězná škola, která nasbírala nejvíce, získala 50 000 Kč. Vítěz byl stanoven podle ověřených výsledků k 13. 11. 2015. Naše škola nasbírala 2452 kg.

Několik fotografií - SBĚR
slunko.gif, 21 kB 15 - Den otevřených dveří - 14. 1.
Ve čtvrtek 14. 1. si mohli rodiče se svými dětmi prohlédnout naši školu. Děti si mohly vyzkoušet různé aktivity.

Několik fotografiíslunko.gif, 21 kB 14 - Ovoce do škol - projekt - 6. 1., 19. 1. 2016
Dne 6. 1. 2016 nás navštívili zástupci firmy „Ovoce do škol“a předvedli nám kouzla s ovocem a zeleninou. Ve 20 minutových blocích vysvětlili a praktickou ukázkou dětem ukázali jak obohatit jídelníček a jíst zdravě. Akce byla zajímavá tím, že byla dobře načasovaná, že se děti do jednotlivých činností zapojily a vytvářely své vlastní produkty a na závěr ochutnaly šťávy z ovoce, zeleniny, také v kombinaci s mlékem. Velmi příjemné, ochotné a milé zástupkyně firmy okouzlily žáky naší školy.
Moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Marta Sedláčková
EVVO koordinátor, zdravotník školy

O projektu „Ovoce a zelenina do škol“
Od září letošního roku se školy v České republice zapojují již šestým rokem do projektu Ovoce a zelenina do škol.
Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.
Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol, včetně žáků z přípravných tříd.

Ochutnávka „Exotické bedýnky“
V rámci evropského projektu „Ovoce do škol“ jsme obdrželi exotickou bedýnku se stručným popisem jednotlivých druhů ovoce a zeleniny. 19. 1. 2016 jsme si povídali o exotickém ovoci a zelenině včetně bylinek. V rámci diskuze jsme si povídali, kdo již některé druhy zná a jedl je. Nakonec jsme si přivoněli, ochutnali, potěžkali, hmatem jsme zjišťovali povrch. S využitím všech smyslů jsme si zpříjemnili den a zároveň jsme se dozvěděli mnoho informací.

Několik fotografií
movoce_do_skol01.jpg, 7,2kB movoce_do_skol01.jpg, 7,2kB movoce_do_skol01.jpg, 7,2kB movoce_do_skol01.jpg, 7,2kB movoce_do_skol01.jpg, 7,2kB movoce_do_skol01.jpg, 7,2kB movoce_do_skol01.jpg, 7,2kB movoce_do_skol01.jpg, 7,2kB movoce_do_skol01.jpg, 7,2kB movoce_do_skol01.jpg, 7,2kB movoce_do_skol01.jpg, 7,2kB movoce_do_skol01.jpg, 7,2kB movoce_do_skol01.jpg, 7,2kB movoce_do_skol01.jpg, 7,2kB movoce_do_skol01.jpg, 7,2kB movoce_do_skol01.jpg, 7,2kB movoce_do_skol01.jpg, 7,2kB movoce_do_skol01.jpg, 7,2kB movoce_do_skol01.jpg, 7,2kB movoce_do_skol01.jpg, 7,2kB movoce_do_skol01.jpg, 7,2kB
Několik fotografií
Prosinec

slunko.gif, 21 kB 13 - VÁNOCE
Přípravy a pečení, besídky, galerie, dárečky...

*Pečení cukroví - 8. A a 7. A.
*Pečení cukroví - 3. B
*Galerie 7. A a 8. A - Vánoční posezení
*Besídka 2. B
*Besídka 4. B

Několik fotografií
Vánoce


slunko.gif, 21 kB 12 - Florbalový turnaj 11. 12. a 18. 12.
Dětský parlament ve spolupráci s o.p.s. Dobrodiní zorganizoval florbalový turnaj.
* První část turnaje proběhla 11. 12., zúčastnili se ho žáci a žákyně 2. až 4. ročníků.
1. místo obsadila 3. B, druhé 4. B a třetí 3. A. Odměny a diplomy obdržela všechna družstva. Byl oceněn také nejlepší hráč - Sebastian Binar ze 4. B a nejlepší brankář Vojtěch Kubíček ze 3. B. Ceny a diplomy předal pan ředitel Vlachopulos.

* Druhá část turnaje proběhla 18. 12., zúčastnili se ho žáci a žákyně 5. až 9. ročníků.
1. místo obsadila 8. A, druhé 7. B a třetí 8. B. Byl oceněn také nejlepší hráč - Radek Bartoň z 5. A, nejlepší brankář Jan David z 8. A a nejlepší střelec Aneta Chrobáková z 8. B. Ceny a diplomy předal pan ředitel Vlachopulos.

Několik fotografií
Florbal


slunko.gif, 21 kB 11 - Exkurze - 3. 12 a 8. 12.
Žáci pátých, osmých a devátého ročníků se zúčastnili velmi zajímavé exkurze do Dolní oblasti Vítkovic. Ve čtvrtek 3. 12. jsme měli zajímavé přednášky a také jsme si prohlédli část expozic, v úterý 8. 12. jsme navštívili expozice STC, 3D kino, U6 a Bolt Tower. Bylo to úžasné.
Tuto exkurzi umožnil žákům zdarma navštívit Magistrát města Karviné.

Několik fotografií
Exkurze


slunko.gif, 21 kB 10 - Mikuláš
Tak u nás byl po roce opět Mikuláš. Mikuláš letos přišel mezi naše děti do družiny 3. prosince. Děti se dozvěděly, jaké má starosti s čerty a anděly. Mikuláš si s dětmi povídal, ony mu na oplátku zazpívaly a zarecitovaly básničky. Nakonec se všichni společně pobavili při tanci. Podruhé nás Mikuláš s čerty a anděly navštívil ve škole 4. prosince a obcházel s dárečky a povídáním všechny třídy. Čerti hledali nějaké zlobivce, které by odnesli do pekla, ale měli smůlu, narazili na samé hodné děti a těch pár zlobivců slíbilo, že se polepší. Sladkosti pro všechny bez ohledu na věk sponzorovala o.p.s. Dobrodiní.

V pondělí 7. 12. se naši čerti a andělé vydali do mateřské školy Olbrachtova, kde pomáhali s organizací mikulášského dne.

Několik fotografií
Mikuláš


Září - Říjen - Listopad

slunko.gif, 21 kB 9 - Pasování prvňáčků - 26. 11.
Dne 26. listopadu proběhlo na naší škole již tradiční Pasování prvňáčků. Pozvali jsme si k nám do školy nejen rodiče našich nejmenších, ale i jejich prarodiče, tety a strejdy, kamarády. Paní učitelka Pražmová přivedla děti z 1.A a už to mohlo vypuknout. Na úvod nám děti z našeho divadelního souboru Amadis zahrály divadlo, následovalo video o dění v první třídě. A potom už zazněly slavnostní fanfáry, které ohlásily příchod našeho pana krále i s jeho královskou družinou. Poté následovalo přečtení slavnostního slibu, ve kterém se praví, že děti budou jednat stejně jako rytíři, čestně a spravedlivě, a vůbec budou pilní a stateční. Pan ředitel též pronesl pár slov a už se pasovalo. Každý rytíř a rytířka navíc dostali i něco na památku.

Několik fotografií
Pasování


slunko.gif, 21 kB 8 - Anglie - 14. - 20. 11.
* O Anglii - Andreas Dulkeridis - 6. A

* O Anglii (česky) - Dominik Recman, Alexandr Godzik - 8. A

* O Anglii (anglicky) - Dominik Recman, Alexandr Godzik - 8. A

* O Anglii - Dominik Recman, Alexandr Godzik - 8. A (Tato prezentace se po otevření ovládá klikáním myší.)

Několik fotografií
Anglie


slunko.gif, 21 kB 7 - Školička na nečisto - 12. 11. a 10. 12.
Pro všechny budoucí prvňáčky pořádáme malé seznámení s tím, co je bude ve škole čekat.

Několik fotografiíslunko.gif, 21 kB 6 - Volby - 16. 10.
Pátek 16. 10. byl volebním dnem na naší škole, volil se předseda - předsedkyně Žákovské rady Dětského parlamentu. Celkem bylo 7 kandidátů. A jak to dopadlo?
Do volební urny bylo odevzdáno celkem 297 vašich hlasů, z toho bylo, bohužel, vyřazeno jako neplatné 23 volebních lístků. O vítězi a budoucím předsedovi rozhodly pouhé 2 hlasy, třetí místo bylo obsazeno s pouhým odstupem 7 hlasů.
Z celkového počtu 297 hlasů získal vítěz 58 hlasů, novým předsedou Žákovské rady Dětského parlamentu se díky vám stal Matěj Venglář z 8.A
Přejeme Matějovi hodně síly, pevné zdraví a hlavně spoustu dobrých nápadů, které obohatí náš život ve škole a které dotáhne do úspěšného konce.
Blahopřejeme!

Několik fotografiíslunko.gif, 21 kB 5 - EDISON - 5. - 9. 10.
Ve dnech 5. až 10. října 2015 proběhl na naší škole již druhý ročník projektu Edison. Po roce a půl k nám zavítali vysokoškolští studenti z celého světa. Tentokrát jich bylo pět a byli z Malajsie, Jordánska, Srbska, Rumunska a z Turecka. Pro naše žáky si připravili prezentace svých rodných zemí a naši žáci se dozvěděli zajímavosti z historie, kultury, tradic i kuchyně. A to vše od mladých občanů těchto zemí a k tomu ještě v angličtině. Žáci si vyzkoušeli tradiční oděvy z exotické Malajsie, učili se svatební tanec, který s ženichem a nevěstou tančí v Jordánsku. Zahráli jsme si společenské hry z Turecka, podívali jsme se na zajímavý dokument o kraji a zámku, kde žil údajně Drakula. Zjistili jsme, že se v Srbsku nachází přes 6 000 klášterů od nejranější doby křesťanství, jeden z nich je dokonce pod mořem. Tyto a samozřejmě spoustu dalších informací a zajímavostí jsme ani nestačili vstřebávat. Doufáme ale, že v nás zůstane ještě nadlouho krásný a hřejivý pocit z milých setkání.

Děkujeme všem rodičům, kteří tyto studenty ubytovávali a kteří pro ně přichystali občerstvení.

Také bychom chtěli poděkovat obecně prospěšné společnosti Dobrodiní, která tuto akci finančně podpořila částkou 6.500,-Kč.
A v neposlední řadě vedení školy, které povolilo akci na škole uskutečnit.

   Studenti nám napsali


Několik fotografií
Rumunsko


Jordánsko

Turecko

Srbsko

Malajsieslunko.gif, 21 kB 4 - POLSKO - 1. 10.
Dne 1. října jsme se vydali na návštěvu našich přátel v Polsku, tentokrát jsme společně navštívili sportovní centrum " Trzy Wzgórza" ve Wodzislawi. Bylo to tam super.
Několik fotografií


slunko.gif, 21 kB 3 - Vystoupení na konferenci - 16. 9.
V rámci závěrečné konference projektu „Společná řešení pro lepší učení“ žáci naší školy předvedli čtyři tance ze školní akademie. Předvedli jsme „naše“ Makové panenky a Emanuely, Kankánové tanečnice, Havrany a Toreádory. Naše vystoupení se moc líbilo.
Několik fotografií
slunko.gif, 21 kB 2 - Dravci - 7. 9.
V pondělí dne 7. 9. jsme se mohli seznámit s některými druhy dravců, mohli jsme si je i pohladit.
Několik fotografií
slunko.gif, 21 kB 1 - 1.A - 1.9. Náš první velký den ve škole
Hurá a je to tady!!! Jsme školáci a školačky. A co nás čeká???
Několik fotografií