Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713; 734 01; IČO 48004529; IZO 048004529

Akce školy - 2013/2014


PLÁN: 1 - EVVO    ...
PLÁN: 2 - Preventivní program
Září / Říjen / Listopad / Prosinec / Leden / Únor / Březen / Duben / Květen / Červen   
ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD PROSINEC, LEDEN, ÚNOR BŘEZEN, DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN
1 - První den 1.A, 1.B 7 - Mikuláš 14 - FUSION Karviná - koncert
2 - Volby - 25.10. 8 - Vánoce 15 - Soutěže - výsledky - HMZ, Matematika, AJ, ČJ - Okr. kolo
3 - Zdravé zuby - soutěž 9 - Bruslení - 1.st. 16 - Den ZEMĚ - 14. a 16.4.
4 - Noc ve škole - 8.11. 10 - Výstava - SVĚT VĚDY - leden 17 - projekt "Spolupráce s MŠ"
5 - ZOO Ostrava - 7. a 8. třídy 11 - Den otevřených dvěří - 21.1. 18 - DEN VĚDY - 1.st. - 9.5. a 23.5.
6 - Pasování prvňáčků - 26.11. 12 - Ozdravný pobyt 19 - DEN DĚTÍ - 30.5.
  13 - EDISON - 24.-28.2. 20 - ZOO - 12.6.
    21 - EDISON - 13.6.
    22 - Návštěva z PL - 17.6.
    23 - Vyřazení páťáků - 17.6.
    24 - Den s NsP Karviná - 18.6.
    25 - Vyřazení deváťáků - 25.6.

Další fotografie z akcí najdete na stránkách tříd nebo v EVVO
( + práce v ČSP a při různých akcích)

Červen
slunko.gif, 21 kB 25 - Slavnostní ukončení školního roku a vyřazení deváťáků - 25.6.
Dne 25.6. jsme se v kině Centrum rozloučili s našimi deváťáky a také proběhlo slavnostní ocenění úspěšných žáků.

Několik fotografií

slunko.gif, 21 kB 24 - Den s NsP Karviná
U příležitosti "Mezinárodního dne dětí" NsP Karviná otevřela dveře pro žáky základních škol. Základní škole U Lesa byl přidělen den 18. 6. 2014. Ze školy byli vybráni žáci 7. A třídy a aktivní členové zdravotnického kroužku. V rámci dnů otevřených dveří pracovnici nemocnice připravili několik stanovišť, kde si žáci mohli vyzkoušet některé dovednosti, které zvládají zdravotní sestry na jednotlivých odděleních. Připravili si:

• správný postup mytí rukou
• obvazovou techniku
• nácvik resuscitace
• nácvik rehabilitace "Škola zad"
• manipulace s externím defibrilátorem
• změření tlaku
• kontrola vidění

Největší zážitek na žáky čekal v malém operačním sálku, kde měli možnost vyzkoušet si trenažér nácviku laparoskopických operací.

Několik fotografií
slunko.gif, 21 kB 23 - Vyřazení páťáků - 17.6.
Páťáci se loučili s prvním stupněm tancem, zpěvem, básněmi i scénkami, které si připravili pro své rodiče a učitele.

Několik fotografií


slunko.gif, 21 kB 22 - Návštěva z PL - 17.6.
Opět nás navštívili naši přátelé z polské Wodzislavi. Tentokrát jsme si zahráli vybíjenou a kopanou. Polské děti si také prohlédly školu a zapojily se do výuky a odpoledne navštívily Masarykovo náměstí.

Několik fotografií
slunko.gif, 21 kB 21 - EDISON - 13.6.
Naši školu opět navštívili zahraniční studenti a povídali o svých zemích - pokračování projektu EDISON z února.

Několik fotografií
slunko.gif, 21 kB 20 - ZOO Ostrava - 12.6.
Žáci naší školy navštívili ZOO Ostrava - poděkování za sponzorování medvěda ušatého.

Několik fotografií


Květen
slunko.gif, 21 kB 19 - DEN DĚTÍ - 30.5.
Dne 30.5. jsme všichni společně slavili DEN DĚTÍ. Dopoledne se soutěžilo, hrálo několik turnajů a také se hrál fotbal učitelé versus děti prvního stupně.
Odpoledne jsme tančili s klaunem Čikem, soutěžili, hráli na kole štěstí, opékali párky. Součástí Dne dětí byla také ukázková vystoupení - taekwoondo a judo. Proběhl fotbalový zápas mezi žáky a rodiči. Vše se vydařilo.

Několik fotografií
DEN DĚTÍ - fotoslunko.gif, 21 kB 18 - DEN VĚDY - 1.st. - 9.5. a 23.5.
Žáci z kroužku MLADÝ VĚDÁTOR si pro své spolužáky z prvního stupně připravili den plný pokusů. Nejdříve rozdělili děti do skupin, seznámili je s řádem učebny a už se mohlo začít bádat. Skupinky procházely jednotlivá stanoviště a to:
1) Elektrický obvod
2) Magnetismus
3) Voda - povrchové napětí
4) Oxid uhličitý
5) Mikroskopování
6) Oheň
Na závěr společně s paní učitelkou provedli u tabule pokus Faraonovi hadi a Určování kyselin a zásad pomocí indikátoru z červeného zelí.
Pro nové badatele připravili také dvě soutěže - malý testík a výtvarnou soutěž.

Několik fotografií

DEN VĚDY - foto
Článek - Deník 24.5.2014slunko.gif, 21 kB 17 - projekt "Spolupráce s MŠ"
Po celý školní rok naši školu navštěvovaly děti z MŠ. Na náš poslední společný den jsme si připravili soutěže do tělocvičny.

Několik fotografií


Duben
slunko.gif, 21 kB 16 - DEN ZEMĚ pod názvem Slunce naše hvězda
Letošní DEN ZEMĚ jsme měli ve znamení žluté a modré. První část proběhla 14.4. a druhá 16.4. Součástí bylo Mobilní planetárium.
Žáci prvního stupně ve svých třídách pracovali na projektech, vyplňovali pracovní listy, malovali, zpívali.
Žáci druhého stupně a 5.třídy byli rozděleni do skupin a procházeli různá stanoviště jako - Pozdrav Slunci, Sluneční soustava, Slunce jako symbol, Sluneční mytologie, Hry se světlem a Slunce malíř. Na stanovištích cvičili, řešili křížovky, rébusy, tvořili básně, hráli divadlo a bubnovali, malovali či vytvářeli koláže. Na závěr proběhlo vyhodnocení dne.

Několik fotografií
DEN ZEMĚ - fotoslunko.gif, 21 kB 15 - Soutěže - HMZ, Matematika, AJ, ČJ, VV - info také na stránce SOUTĚŽE
VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ - MŠMT:

      Juventus - VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ

* Okresní kolo - AJ - Dominik Recman 6.A - 19.místo

* Okresní kolo - ČJ - N.Sýkorová 9.A - 73.místo a B.Paloncyová 9.A - 80.místo

* Matematika - MO:
- Okresní kolo 5. ročník - Úspěšní řešitelé - M.Cieslar 5.B - 16b, T.Gärtnerová 5.A - 15b, K.Škripek 5.B - 15b, T.Štoudková 5.B - 10b
- Okresní kolo 6. ročník - D.Ston 6.A - 8b, M.Venglář 6.A - 6b, V.Vavřík 6.A - 4b

* Matematika - Pythagoriáda:
- Okresní kolo 5. ročník - úspěšní řešitelé - T.Gärtnerová 5.A, L.Šnapka 5.A
- Okresní kolo 6. ročník - úspěšní řešitelé - D.Ston 6.A - 1.místo, M.Venglář 6.A - 2. - 7.místo

* Matematický klokan – kategorie Benjamín – Denis Ston 2.místo v okresním pořadí

         ********************************************************** 

DALŠÍ SOUTĚŽE:

* Soutěž - Požární ochrana očima dětí
V kategorii L2 (literární práce žáků 6. a 7. ročníků) obsadila 1.místo Michaela Šišková z 6.B
a se svou výtvarnou prací v kategorii 8. a 9.ročníků se na 3.místě umístila Veronika Waleczková z 9.A. Obě postupují do krajského kola soutěže.
Michaela Šišková obsadila také v krajském kole 1.místo.

* HMZ - Okresní kolo – 1.stupeň - 1.místo a 4.místo, 2.stupeň - 1.místo a 2.místo, postup do krajského kola dvě družstva - více o městském a dalších kolech na samostatné stránce, 2.místo v krajském kole
   HMZ
   Článek - okresní kolo HMZ

* Soutěž - Videopohlednice Karviné - 3.místo - TV Štáb - V.Kurtinová, K.Konůpek, B.Reiserová - 8.A


Březen
slunko.gif, 21 kB 14 - FUSION Karviná - koncert
Tancujeme a zpíváme.

Několik fotografií


Únor
slunko.gif, 21 kB 13 - Projekt EDISON
Ve dnech 24.2. – 28.2. 2014 proběhne na naší škole mezinárodní projekt vysokoškolských studentů v rámci univerzit z celého světa. Zajímavými a netradičními formami nám budou představeny země, z nichž studenti pocházejí. Přijedou mladí lidé až z daleké Brazílie, Indonésie, Číny, Turecka a z Bulharska. Děti i učitelé se už velmi těší na neobvyklá setkání, která, jak doufáme a všichni si přejeme, přispějí k multikulturnímu sbližování, poznávání a získávání jazykových dovedností. Budeme se společně cvičit v angličtině a také v ruštině v rámci běžného školního rozvrhu ve tříhodinových blocích. Poznáme nejenom reálie jednotlivých zemí, ale také nejvýznamnější historické a kulturní památky, architektonicky zajímavé stavby. Seznámíme se s nejoblíbenějšími pohádkovými bytostmi, podíváme se, jak se mladí lidé baví ve volném čase a jak kupříkladu společně slaví narozeniny. Naučíme se písničky a možná si společně zahrajeme i divadlo! V odpoledních hodinách budou mít studenti ještě program s dětmi v naší školní družině. Rodiče našich dětí nabídli studentům ubytování v rodinách, takže mladí cizinci poznají život v naší zemi také z ryze soukromé, rodinné, stránky. O průběhu projektu a závěrečných výstupech vás budeme dále informovat.

Koordinátora projektu Mgr.Václava Wojewodová

Více na samostatné stránce EDISONslunko.gif, 21 kB 12 - Ozdravný pobyt - JESENÍK
Využili jsme II. Výzvy SFŽP, Příloha XI. Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, do které naše oblast Karvinska patří a podali projekt pod názvem "Modrá je dobrá". Ozdravný pobyt se konal v Priessnitzových lázních Jeseník ve dnech 2. - 14.2.2014. Účastnilo se ho 50 žáků z 3. a 5. ročníků.

DOTACE SFŽP - 170 595 Kč.

Více na samostatné stránce Ozdravný pobyt
SFZP_H_CMYK.2.jpg, 561 kB

Leden
slunko.gif, 21 kB 11 - Den otevřených dvěří - 21.1.
Budoucí prvňáčci si prohlédli za doprovodu rodičů školu.

Několik fotografiíslunko.gif, 21 kB 10 - Výstava - SVĚT VĚDY, Science show
Žáci některých tříd se zúčastnili výstavy SVĚT VĚDY a Science show Michaela Londesborougha.
Seznámili jsme se s projekty VŠB-TU a novinkami v technice. Na Science show jsme se seznámili se zdroji světla, také jsme si vyzkoušeli, jaké to je BÝT CHEMIKEM.
Výstava SVĚT VĚDY probíhala od 13.1. – 19.1. 2014 v Galerii zdravého města Karviné.

Několik fotografií

Výstava
5.A


6.AScience show
6.A, 7.A


Prosinec
slunko.gif, 21 kB 9 - Bruslení - 12.12. - 1.stupeň
Dne 12. 12. 2013 se uskutečnilo bruslení žáků 1. stupně. Bruslařský rej se dětem moc líbil.

Několik fotografií


slunko.gif, 21 kB 8 - Vánoce
Vánoce ve škole začaly pečením cukroví - foto 1.B, projektovým dnem 13.12., v dílničkách jsme vyráběli vánoční dekorace a ozdoby, také se nacvičoval program. Dne 17.12. se konal již tradiční jarmark, mohli jste si zde nakoupit různé vánoční dekorace a ozdoby, byl připraven program a to pěvecké vystoupení, divadlo v provedení divadelního souboru AMADIS a taneční vystoupení. Poslední prosincový školní den probíhaly besídky, rozdávaly se dárky.

    Více na samostatné stránce Vánoce ve škole


slunko.gif, 21 kB 7 - Mikuláš - 5. a 6.12.
Tak nás po roce opět navštívil Mikuláš a to ve čtvrtek a v pátek. Nejdříve navštívil naši družinu a v pátek třídy.

Několik fotografií


Více na samostatné stránce
Mikuláš ve škole


Listopad
slunko.gif, 21 kB 6 - Pasování prvňáčků - 26.11.
Dne 26.listopadu proběhlo na naší škole již tradiční Pasování prvňáčků. Pozvali jsme si k nám do školy nejen rodiče našich nejmenších, ale i jejich prarodiče, tety a strejdy, kamarády, zkrátka všechny, kteří chtěli být u toho. Paní učitelky Štefániková a Müllerová přivedly děti z 1.A a z 1.B, a už to mohlo vypuknout. Po slavnostním přivítání se rodiče seznámili s tím, jak to vypadá dnes v prvních třídách a to formou krátkého filmu, který trochu poodhalil naši výuku. Poté nám děti z našeho divadelního souboru Amadis předvedly své umění v krátkém příběhu o králi a škole. A potom už zazněly slavnostní fanfáry, které ohlásily příchod našeho pana krále i s jeho královskou družinou. Jasně, že to byl převlečený pan ředitel Vlachopulos, poté následovalo přečtení slavnostního slibu, ve kterém se praví, že děti budou jednat stejně jako rytíři, čestně a spravedlivě, a vůbec budou pilní a stateční. Pan ředitel také pronesl pár slov, a už se pasovalo. Každý rytíř a rytířka navíc dostali něco na památku a byli následně i se svými gratulanty pozváni na velkou hostinu a následné tancování. Tak za rok s novými prvňáčky nashledanou.
Několik fotografií
Více na samostatné stránce
Pasování

         


slunko.gif, 21 kB 5 - ZOO Ostrava- 1.11.
Exkurze do ZOO Ostrava 7. a 8. tříd proběhla dne 1.11.
Několik fotografiíslunko.gif, 21 kB 4 - Noc ve škole - 8.11.
Obvykle se do naší školy "pouští" v 7.45, ale v pátek dne 8.listopadu jsme se sešli ještě jednou a to v 18 hodin, abychom si užili strašidelnou noc ve škole. Uskutečnila se totiž po roce opět naše oblíbená akce. Po přivítání ve společenské místnosti jsme se ve třídách převlékli do strašidelných kostýmů a začala velká cesta za pokladem, která prověřila mozek i tělo, vyzkoušela náš důvtip a odvahu. Po té jsme prošli strašidelnou stezkou až do tělocvičny, kde jsme si zatančili a zahráli i několik her. O půlnoci ti mladší šli spát, a ti starší si zahráli ještě několik her ve svých třídách. A pak už jen spánek a ráno domů.
Několik fotografií
Více na samostatné stránce
Noc ve školeZáří - Říjen

slunko.gif, 21 kB 3 - Soutěž - Zdravé zuby - 2013
Žáci naší školy se umístili v rámci celostátního projektu "Zdravé zuby". Jedná se o Adélu Višňovou z 5. A třídy a Adama Chlebíka z 2. A třídy. Oba obdrželi drobné odměny. Gratulujeme.
Několik fotografiíslunko.gif, 21 kB 2 - Volby předsedy - 25.10.
Letošní volby do Žákovské rady Dětského parlamentu proběhly dne 25.října. Voleb se zúčastnilo celkem 325 voličů, kteří se v krátké předvolební řeči seznámili se 6 kandidáty na post předsedy, předsedkyně.
Vítězem se stal Tomáš Švacho z 9.A, který si za místopředsedkyni vybral Hanku Mrázkovou ze 7.A.
Blahopřejeme a práce ať se daří!

Několik fotografií

slunko.gif, 21 kB 1 - 1.A a 1.B - 2.9. Náš první velký den ve škole
Hurá a je to tady!!! Jsme školáci a školačky. A co nás čeká???
Několik fotografií
1.A

1.B
...