Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713; 734 01; IČO 48004529; IZO 048004529

Soutěže 2015/2016 - okresní a vyšší kola

Výsledky školních a městských kol jsou na stránce: Akce školy
1 - Okresní kolo MO - 5. ročník
2 - Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce
3 - Okresní kolo olympiády v českém jazyce
4 - Okresní kolo - Pythagoriáda - 5. ročník - 23. 3. 2016
5 - Okresní kolo - PO očima dětí - 2016
6 - Okresní kolo - MO - Z6, Z7, Z8 - 2016
7 - Krajské kolo olympiády v českém jazyce - 2016
8 - SPORT - Okresní kola - 2016
9 - Okresní kolo - Pythagoriáda - 6. - 8. ročník - 20. 5. 2016
10 - HMZ 2016
11 - Anežka Laryšová - ČEZ


slunko.gif, 21 kB 11 - Anežka Laryšová - ČEZ - "Už vím proč"
Chcete učebnu fyziky za 200 000? Pošlete studenty na olympiádu!
Skupina ČEZ se rozhodla podporovat větší účast nadaných studentů na matematických a fyzikálních olympiádách. Uzavřela proto na pět let smlouvu o partnerství s Jednotou českých matematiků a fyziků. Kromě pomoci organizátorům přinese nová podoba olympiád zajímavé příležitosti také pro školy, které své studenty do těchto soutěží posílají. Největším magnetem je možnost získat grant ve výši 200 000 Kč na vybavení speciální učebny. Díky novému generálnímu partnerovi obou olympiád, Skupině ČEZ, přinese účast studentů vaší školy v matematické, nebo fyzikální olympiádě výhody vaší škole. Do této soutěže se přihlásila naše spolužačka Anežka Laryšová a vyhrála. Dnes za přítomnosti zástupců firmy ČEZ a regionální televize ji byl předán tablet a škole 200 000,- Kč na vybavení učebny. Jsme rádi, že právě to byla naše spolužačka, která zvítězila. Anežko, děkujeme a gratulujeme.

Video ze soutěže

slunko.gif, 21 kB 10 - HMZ - 2016
Okresní kolo:

Dne 16. 5. 2016 se uskutečnilo „Okresní kolo HMZ - 2016“ na oblastní spolku ČČK Karviná. Za ZŠ a MŠ U Lesa postoupila 3 družstva. Dvě z II. stupně a jedno z I. stupně. Lze říci, že žáci naší školy byli úspěšní. Získali jedno první místo a dvě druhá místa. Reprezentovali nás:
Hlídka I. stupně
A)
Velitel - Natálie Šklíbová, členové - Alexandr Vrtal, Adéla Bulejková, Tereza Cuberová, Anežka Laryšová
B)
Velitel - Klára Durasová, členové - Lucie Traxmandlová, Kateřina Bulejková, Andreas Dulkeridis, Jakub Cuber

Hlídka II. stupně
Velitel - Karolína Sukopová, členové - Eliška Lušňáková, Patricie Škutová, Karin Drugdová, Natálie Nikšičová

          

Krajské kolo - Regionální kolo mladých zdravotníků v rámci Moravskoslezského a Olomouckého kraje

Dne 4. 6. 2016 se konalo regionální kolo „Mladých zdravotníků“. Akce byla zorganizována v ZOO Ostrava, kde žákům základních škol pracovníci a dobrovolníci ČČK připravili jednotlivá stanoviště s různým poraněním. Soutěž byla náročná zejména z hlediska kombinace poranění. Například se jednalo o tepenné krvácení v kombinaci se zlomeninou páteře, amputaci dolní končetiny s krvácením do dutiny břišní. Také z hlediska rozmístění jednotlivých stanovišť a terénu tento úkol nebyl jednoduchý. Žáci naší školy si vedli velmi dobře. Výsledek hovoří sám za sebe. Nezbývá nic jen pogratulovat k 3. místu. Ještě se musí jmenovitě zmínit o vítězích. Jednalo se o Veroniku Bulejkovou ve funkci velitele hlídky, která přivedla své členy Karolínu Sukopovou, Patricii Škutovou, Elišku Lušňákovou a Natálii Nikšičovou na stupně vítězů.

HMZ fotoslunko.gif, 21 kB 9 - Okresní kolo - Pythagoriáda - 6. - 8. ročník - 20. 5. 2016
Okresního kola se zúčastnili dva žáci, Karol Dival z 6. A a Denis Ston z 8. A. Úspěšným řešitelem se stal Denis Ston a obsadil 4. místo s 11 body.
BLAHOPŘEJEME!

Výsledky jsou zvěřejněny na stránkách - Juventus Karviná

     Výsledky OK Pythagoriádyslunko.gif, 21 kB 8 - Sport - 2016
Naše mladší žákyně letos postoupily do okresního kola Poháru rozhlasu - obsadily 2. místo a starší žákyně do okresního kola ve vybíjené - obsadily 4. místo
BLAHOPŘEJEME!

Výsledky jsou zvěřejněny na stránkách - Juventus Karviná

     Výsledky městského kola Poháru rozhlasu
     Výsledky okresního kola Poháru rozhlasuslunko.gif, 21 kB 7 - Krajské kolo olympiády v českém jazyce - 11. 4. 2016
Dne 11. 4. proběhlo ve Středisku volného času Ostrčilova v Ostravě krajské kolo olympiády v českém jazyce, do kterého postoupil Matěj Venglář a obsadil krásné 12. místo.
BLAHOPŘEJEME!

Výsledky jsou zvěřejněny na stránkách - Juventus Karviná

   file_pdf.gif, 1012B  Výsledkyslunko.gif, 21 kB 6 - Okresní kolo - MO - Z6, Z7, Z8 - 5. 4. 2016
Dne 5. 4. proběhlo v Juventusu okresní kolo matematické olympiády. Školní kolo úspěšně vyřešilo 8 žáků, okresního kola se zúčastnilo 6 a měli jsme dva úspěšné řešitele v kategorii Z8.
19. - 22. Matěj Venglář - 8. A 12b
28. - 30. Denis Ston - 8. A 9b
BLAHOPŘEJEME!

Výsledky jsou zvěřejněny na stránkách - Juventus Karviná

   file_pdf.gif, 1012B  Výsledkyslunko.gif, 21 kB 5 - Vyhodnocení PO očima dětí - 2016 - okresní kolo
Požární ochrana očima dětí - pořádá Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Každoročně se naši žáci zapojují do celostátní soutěže Požární ochrana očima dětí. Po loňském úspěchu Matěje Vengláře - 2. místo v krajském kole jsme s velkým elánem tvořili práce výtvarné a literární i letos. Nejlepší práce byly odeslány na OSH Karviná a čekali jsme na výsledky. A opět se jména našich žáků objevila na výsledkové listině na nejvyšších příčkách, což je v konkurenci 2 129 prací úžasný výsledek. Umístění:

Kategorie: Literární práce L1 - Jiří Hronský - 1. místo v okresním kole, Melánie Miklánková - 3. místo v okresním kole
Kategorie: Literární práce L2 - Adéla Višňová - 3. místo v okresním kole
Kategorie: Literární práce L3 - Daniel Mžik - 1. místo v okresním kole
Kategorie: Výtvarná práce ZŠ4 - Karin Drugdová - 2. místo v okresním kole
BLAHOPŘEJEME!

Výsledky jsou zvěřejněny na stránkách - OSH Karviná - www.osh-karvina.cz

    Výsledkyslunko.gif, 21 kB 4 - Okresní kolo Pythagoriády - 5. ročník - 23. 3. 2016
Okresního kola Pythagoriády páťáků se zúčastnili úspěšní řešitelé školního kola Jakub David, Ondřej Pluhař, Tomáš Jelínek a Jiří Hronský.
ÚSPĚŠNÝM ŘEŠITELEM OKRESNÍHO KOLA SE STAL TOMÁŠ JELÍNEK, měl 12 bodů a obsadil 8. - 14. místo.
BLAHOPŘEJEME!


Výsledky jsou zvěřejněny na stránkách - Juventus Karviná

    Výsledkyslunko.gif, 21 kB 3 - Okresní kolo olympiády v českém jazyce - 8. 2. 2016
Okresního kola se zúčastnili Matěj Venglář z 8. A a Karin Drugdová z 9. A. Matěj obsadil krásné třetí místo! BLAHOPŘEJEME.

Výsledky jsou zvěřejněny na stránkách - Juventus Karviná

    Výsledky

Několik fotografií
slunko.gif, 21 kB 2 - Okresní kolo olympiády v AJ - 28. 1. 2016
Okresního kola se zúčastnil v kategorii II. A Martin Lušňák a obsadil krásné 8. místo z 25 účastníků. BLAHOPŘEJEME.

Výsledky jsou zvěřejněny na stránkách - Juventus Karviná

    Výsledkyslunko.gif, 21 kB 1 - Okresní kolo matematické olympiády - 5. ročník - 19. 1. 2016
Dne 19. ledna se uskutečnilo okresní kolo v matematické olympiádě, zúčastnilo se ho 10 žáků. Úspěšnými řešiteli se stali:
1. místo - Jelínek Tomáš - 16 bodů
2. místo - David Jakub - 14 bodů
3. místo - Hronský Jiří - 12 bodů
4. místo - Bonk Vojtěch - 11 bodů
5.- 6. místo - Pluhař Ondřej, Pyszná Kristýna - 9 bodů
VŠEM BLAHOPŘEJEME.
(Protože však Bonk V. a Pyszná K. neodevzdali školní kolo, nemohou být zařazeni do okresního pořadí).

Výsledky jsou zvěřejněny na stránkách - Juventus Karviná

    Výsledky


Zpět na Akce školy