Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713; 734 01; IČO 48004529; IZO 048004529

Spolupráce s Polskem


Naše společné stránky:
Spolupráce ČR - PL Web polské školy
slunko.gif, 21 kB 2009/2010
Pokračujeme v projektu pod názvem:

Voda - náš společný mezinárodní poklad


Harmonogram  
Článek do novin 
slunko.gif, 21 kB 20.10. - Wodzislav slunko.gif, 21 kB

Dne 20.10. jsme navštívili naše polské kamarády z Wodzislavi a tak jsme zahájili již třetí rok naší spolupráce. Nejdříve jsme pracovali na česko-polských slovnících na téma "Příroda a život v přírodě" a projektech o přírodě. Potom jsme si zahráli kopanou a vybíjenou.
slunko.gif, 21 kB 20.1. - Wodzislav slunko.gif, 21 kB

Naše 1. setkání v rámci nového projektu "Voda náš společný mezinárodní poklad"
Dne 20.1.2010 jsme se vypravili do Wodzislawi za našimi polskými přáteli. Proběhlo zde první setkání v rámci našeho dalšího projektu organizovaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ – PL 2007-2013 v rámci Fondu Mikroprojektu Euroregionu Těšínské Slezsko.
Po příjezdu v brzkých ranních hodinách jsme byli rozděleni do dvou skupin. Každý z nás obdržel čepici s propagaci projektu a složky se sešitem, do kterých si budeme zaznamenávat jednotlivá setkání a výsledky šetření vody po celou dobu trvání projektu. První skupina CZ-PL žáků odjela do Rybníku, kde se zúčastnila exkurze v tepelné elektrárně Rybník. Po příjezdu každý z nás dostal ochrannou přilbu a brýle, poté jsme si prohlédli elektrárnu - výrobu elektrického proudu, využití vody při její výrobě, také nám byl promítnut film o historii a současnosti elektrárny. Závěrem jsme obdrželi propagační materiál.
Druhá skupina zůstala ve škole ve Wodzislawi, žáci si vyslechli přednášku o vzniku vod na planetě Zemi a také o jejím znečišťování a ochraně. Potom jsme se rozdělili do skupinek a vypracovávali jsme test o vodě, kreslili prezentaci o vodě a vodních zdrojích, zpracovávali prezentaci na počítačích. Naše práce se budou průběžně na našich setkáních dopracovávat a vše pak bude prezentováno na závěr našeho projektu.
Po skvělém obědě v restauraci Ostrava se skupinky vyměnily.
V pozdních odpoledních hodinách jsme se vrátili zpět domů.
Již se těšíme na další setkání, které se uskuteční ve dnech 24.-26.3.2010 v ČR.

Několik fotografií
V elektrárně


Ve školeSpolečný oběd v restauraci Ostrawa


slunko.gif, 21 kB 24. - 26.3. - Karviná - Žermanická přehrada, rekr. středisko "MOSTAŘ" slunko.gif, 21 kB

Druhé setkání v rámci našeho projektu proběhlo ve dnech 24.- 26. března 2010.
První den 24.3.2010 jsme přivítali naše polské přátele v ranních hodinách na naší škole, po přivítání žáci obdrželi svačinky a přesunuli jsme se do Rehabilitačního ústavu v Karviné-Hranicích, kde nás přivítali pracovníci vedení lázní v čele s ředitelem panem Mikulou, který přednášel žákům o vzniku solného pramenu a o jeho využití při léčebných procedůrách. Žáci zde obdrželi tašku s upomínkovými předměty. Poté jsme se odjeli do darkovských lázní, kde nám paní Kolková (historička města Karviné) přednášela o vodních tocích na našem regionálním území. Zde jsme odebrali vzorek vody z řeky Olše a pramene Solanka. Pak jsme jeli na Těrlickou přehradu, kterou jsme si prohlédli. V odpoledních hodinách jsme dojeli na RS Mostař, kde jsme měli zajištěné ubytování a stravu. Po ubytování byli žáci rozděleni do poracovních skupin 2 CZ žáci a 2 PL žáci, ve kterých pracovali po celé 3 dny. Pak odebrali vzorek vody z přehrady a zkoumali tvrdost, pH, čistotu a dusičnany v řece Olši a Žermanické přehradě. Pracovali na myšlenkových mapách "Voda", zpracovavali zápisy z jednotlivých akcí v dsaný den do svých sešitů, které obdrželi spolu se složkami, také kreslili dvojjazyčné slovníky na téma - Voda. Ve večerních hodinách proběhla diskotéka.
Druhý den 25.3.2010 jsme se v brzkých ranních hodinách vydali na exkurzi do vodní elektrárny v Dlouhých Stráních na Jesenicku. Cesta se nám prodloužila z důvodu 2 havárií na cestách a z původních 3 hodin cesty jsme jeli necelých 5 hodin, což nám narušilo celý program tohoto dne. Exkurze na Dlouhých stráních tak proběhla ve 12, 00 hod a 14,00 hod. V rámci exkurze jsme vyslechli výklad, film a prohlédli jsme si turbíny a zázemí elektrárny. Mohli jsme zhlédnout pouze spodní nádrž elektrárny, jelikož u vrchní nádrže byl ještě sníh a nedalo se zde vyjet. Jednotlivé skupiny si v mezičase mezi exkurzí elektrárny prohlédli lázně Velké Losiny, kde jsme odebrali vzorek pramene Karel. V plánu jsme měli Jeseníky, ale z časových důvodů, které uvádíme výše se toto nedalo uskutečnit. Po návratu ve večerních hodinách si žáci ještě dopracovávali zprávy z exkurzí a myšlenkové mapy.
Třetí den 26.3.2010 jsme se rozdělili na dvě skupiny, kdy se jedna v ranních hodinách přesunula na Žermanickou hráz, kde se zúčastnili exkurze a výkladu o této přehradě. Druhá skupina pracovala na rozborech vody a dokončovala své úkoly z uplynulých dní. Poté se obě skupiny vyměnily. Po obědě si děti dokončily své práce a proběhlo zhodnocení celé této akce, kterého se zúčastnili ředitelé našich škol z CZ a PL.

Několik fotografií
U školyBeseda - Rehabilitační sanatorium, prohlídka Darkova


Ubytování, práce na projektech, ...Odběr vody, rozbor vody

Plakáty o voděDiskotékaElektrárna - Dlouhé StráněŽermanická přehradaZávěr
slunko.gif, 21 kB 20. - 22.4. - Opole - PL slunko.gif, 21 kB

Ve dnech 20. - 22. května se uskutečnilo naše třetí setkání v rámci projektu "Voda náš společný mezinárodní poklad" organizovaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ – PL 2007-2013 v rámci Fondu Mikroprojektu Euroregionu Těšínské Slezsko.
Bylo to naše druhé třídenní setkání, tentokrát v Opole. Ale nejdříve jsme navštívili Ratiboř, poznali historii, turistické památky a také mohutnou řeku Odru. Pak naše cesta pokračovala do Opole. Zde jsme navštívili Muzeum (skanzen) vesnice, kde jsme poznávali život v dávných časech - domy, vybavení domů, ale nejvíce nás zaujal vodní mlýn a kovárna s opravdovým kovářem. Také jsme navštívili ZOO se spoustou zvířat - mimo jiné jsme viděli žirafy, velbloudy, gorily a také lachtany. Velmi zajímavá byla návštěva Univerzity, kde jsme měli přednášku o vodě a také jsme vodu zkoumali. K dispozici jsme měli mikroskopy, které nám umožnili zkoumat organismy, které jsou pouhým okem neviditelné. Také jsme provedli rozbor vody z Odry. Překvapilo nás, že voda byla tak čistá. Ubytování jsme měli zajištěno v blízké vesničce Suchý Bor, kde jsme kromě pořizování zápisků z našich poznání také sportovali, malovali obrazy a tančili. Měli jsme i zajímavou ukázku práce hasičů, prohlédli jsme si jeden z jejich vozů a dokonce jsme si mohli vyzkoušet i tzv. hasičský útok a na chvíli se stát hasičem.
A na závěr proběhlo vyhodnocení soutěží, rozloučení...

Několik fotografií
RatibořMuzeumZOOUniverzita, rozbor vodyUbytování, soutěže - Suchý BorZávěr


slunko.gif, 21 kB Naše květnové setkání bylo posunutu na červen (z důvodu povodní) - Wisla - PL slunko.gif, 21 kB

slunko.gif, 21 kB Wisla - PL - 21. - 23.6. slunko.gif, 21 kB

Ve dnech 21.-23.června 2010 se uskutečnila již čtvrtá akce v rámci našeho mezinárodního projektu s Polskem „Voda – náš společný mezinárodní poklad“. 40 našich žáků vyjelo tentokrát do polské Wisly. Po přivítání s polskými kamarády jsme společně odjeli do RS Beskidy, kde bylo zajištěno ubytování a stravování. První akcí byla návštěva hotelu „ Golembiewski“ a hlavně jeho plaveckého bazénu, tobogánů, saun, solných jeskyní, perličkových koupelí a tím jsme poznávali různé využívání vody k rekreačním a rekondičním účelům. Tento den jsme ještě zhlédli přehradu „ Černá Wisla“, letní sídlo polských prezidentů, muzeum Adama Malysze a skokanský můstek Adama Malysze. Po příjezdu na RS proběhly soutěže v bazénu, který byl součásti RS. Po večeři paní učitelka Banasiak seznámila žáky s chráněnými rostlinami a živočichy Slezských Beskyd a závěrem jsme si dělali znalostní testík, poté si zapisovali záznamy do svých sešitů. Druhý den jsme byli rozděleni do dvou smíšených skupin polsko-českých. Jedna skupina odjela do zábavního parku v Rovnici a druhá do Ustroně na exkurzi do Ustroňanky. V zábavním parku jsme zhlédli kino 4D, které bylo pro mnohé novinkou a velkým zážitkem. Prohlédli jsme si další zdejší atrakce- bobovou dráhu, planetárium, kolotoče, dům hrůzy ad. V Ustroni proběhla exkurze v závodě na výrobu minerálních vod Ustroňanka, kde nás pracovníci této firmy provedli od stáčírny vody, výrobu PET láhví, plničku až po baličku a skladovací prostory. Závěrem každý obdržel propagační materiály a minerální vody. Obě skupiny se v průběhu dne vystřídaly ,tak aby se všichni zúčastnili výše uvedených akcí. Odpoledne se uskutečnil výjezd lanovkou na horu Čantoryji a výšlap až k rozhledně, počasí nám ten den přálo, takže jsme mohli shlédnout krásy Slezských Beskyd. V podvečer proběhly sportovní hry a soutěže spojené nejen s vodou.V bazénu – plavání na 60m, plavání pod vodou a kohoutí zápasy. Na hřišti – vybíjená,volejbal, hry s kroužkem. Večer byla diskotéka, při které si žáci nejen zatančili,ale dále prohloubili své kamarádství. Třetí den proběhl výstup k pramenu řeky Wisly, kde jsme prováděli zkoumání vody přímo u tohoto pramene. Výsledky rozboru byly výborné, nebyly zjištěny žádné nečistoty ani dusičnany, voda u pramene byla čistá. Poté jsme si prohlédli malebné městečko Wislu. V odpoledních hodinách proběhlo vyhodnocení nejlepších sportovců a celé třídenní akce, nakonec jsme se rozloučili a odjeli do svých domovů.
Několik fotografií

Hotel GolembiewskiMuzeum Adama MalyszePřehradaPrezidentský zámeček
SoutěžeProjektyExkurze - UstroniankaAtrakce, 4D kino ... zábavný parkSkokanský můstekČantorijeDiskotékaPramen WislyZávěrečné vyhodnocení


slunko.gif, 21 kB Lomná - 30.9. - 2.10. - ČR slunko.gif, 21 kB

Ve dnech 30.9.-2.10.2010 se uskutečnilo již naše 5. setkání tentokrát na půdě ČR ,a to v Dolní Lomné v Beskydech. V rámci tohoto setkání jsme navštívili prales Mionší, prošli povodím řeky Lomňanky, kde jsme se seznámili také s živočichy, kteří zde pobývají např. vydry ad., celou trasou nás provázel ing. Šulgan F./ ved.CHKO Beskydy/, který nám také večer udělal vyčerpávající přednášku o fauně a floře Beskyd, o jejich vodních tocích a ochraně nejen těchto toků, ale také o zvířatech, kteří zde žijí. Nejvíce nás zaujali medvědi hnědí. Také jsme udělali rozbor vody z říčky v Mionší. Dále jsme navštívili obec Hrčavu, kterou nás provedl místní rodák a historik pan Vojkovský. Ukázal nám nejen historickou část obce, ale prohlédli jsme si také kapličku se zázračným pramenem, o kterém koluje spousta pověstí o vyléčení zraku a pohybového aparátu. Odebrali jsme vzorek tohoto pramene a udělali potom rozbor. Pan Vojkovský nás provedl také Trojmezím, kde se spojují 3 státy - Česko, Slovensko, Polsko a jsou zde postaveny hraniční kameny. I zde jsme provedli rozbor vody místní říčky, která protéká všemi 3 státy. Na plaveckém bazénu v Bystřici nad Olší jsme si porovnali své plavecké schopnosti a to v plavání ve volném stylu na 50m a 25m. Vítězové byli odměněni sladkou odměnou a diplomem. Proběhly i zábavné soutěže v potápění, hledání ztraceného předmětu, běh ve vodě ad.... Také zde proběhla ukázka a zkouška záchrany utonulého. Využili jsme i saunu a bublinkovou lázeň. Večer jsme se seznámili s různými zraněními, které se mohou přihodit nejen na koupališti, ale i u řeky a rybníka. Někteří z nás byli namaskováni těmito zraněními, takže jsme si je mohli nejen představit, ale je i vidět na vlastní oči (poranění hlavy, končetin – sklo v končetině, předmět v končetině, spáleniny ad...). Největším zážitkem pro nás byla návštěva Ski areálu Grůň v Mostech u Jablunkova, kde jsme si zajezdili na bobové dráze, využili trampolíny a jumping, prolízačky a další nabízené atrakce. Poslední den v dopoledních hodinách jsme dodělali záznamy o zjištěných skutečnostech a o zkoumání vody do tabulek a dopracovali si zápisy z akcí. Dále proběhly míčové hry - vybíjená, fotbal. Také jsme využili lanové centrum Ski areálu Armáda. Poté proběhlo celkové vyhodnocení akce, vyhlášení vítězů, kterým byly předány diplomy. Sami jsme hodnotili průběh akce svými příspěvky. V odpoledních hodinách jsme navštívili tradiční beskydský Jarmark v Dolní Lomné, kde se nám nejvíce líbila dražba domácího zvířectva – krav, býků, beranů, prasat, koňů ad... Dále jsme ochutnali domácí venkovskou kuchyni, poslechli si typický folklór této oblasti, seznámili se již se zapomenutými řemesly našich babiček a dědečků a zhlédli také typickou venkovskou svatbu. V průběhu všech tří dnů probíhaly doprovodné akce - dopracovávání myšlenkových map, dvojjazyčných slovníčků, laboratorní práce spojené se zkoumáním vody a prezentace projektu. Všechny tyto aktivity jsou zároveň výstupy projektu. Celá akce proběhla v přátelském duchu a tak jsme si prohloubili nejen znalosti jazyka, ale hlavně upevnili svá přátelství.
Několik fotografií

Naše chataPovodí Lomňanky, MionšíHrčava, Trojmezí


BesedaPlaváníBobová dráha - MostyBeseda - první pomocDiskotékaSportováníProjektyVyhodnoceníJarmark


slunko.gif, 21 kB Karviná - 19.10. - ČR slunko.gif, 21 kB

Dne 19.10.2010 proběhlo další naše setkání v rámci mezinárodního projektu EU "Voda – náš společný mezinárodní poklad", které tentokrát bylo pracovní a probíhalo na Základní škole U Lesa v Karviné-Ráji.

Polské děti přijely v ranních hodinách a po uvítání českými dětmi děti posvačily a byly rozděleny do těchto pracovních skupin:

1. skupina – skupina 10 polských a 10 českých dětí pracovala na počítačích - tvorba prezentací
2. skupina – skupina 10 polských a 13 českých dětí tvořila myšlenkové mapy a dvojjazyčné slovníčky, zde pracovaly 4 handicapované děti se svými asistenty.
3. skupina – skupina 10 polských a 10 českých děti pracovala s mikroskopy, děti pozorovaly živočichy žijící u vody, které později zakreslovaly a popisovaly do sešitů a na pracovní listy
4. skupina – skupina 10 polských a 10 českých dětí se přesunula k řece Olši, kde děti provedly rozbory vody.

V poledne jsme se všichni sešli na obědě v Restauraci Na Fryštátské. Poté jsme se přesunuli zpět do školy, kde se děti ve skupinách vyměnily tak, aby se vystřídaly u všech výše uvedených činností. V odpoledních hodinách po svačince se děti vzájemně rozloučily a vrátily se do svých domovů.

Několik fotografií

ÚvodVoda - rozbor

PrezentacePozorování ve škole
Malování, slovníky, myšlenkové mapyOběd


slunko.gif, 21 kB Wodzislaw - 10.11. slunko.gif, 21 kB

Dne 10.11.2010 proběhlo naše sedmé setkání v rámci projektu, tentokrát v polské Wodzislawi na půdě tamější školy. Po přivítání a malé svačince jsme obdrželi dotazník na téma „Vše co víš o vodě“, který byl výstupem našeho celoročního projektu. Po jeho vypracování jsme se přesunuli do společenské místnosti, kde proběhla prezentace našich prací a to myšlenkových map a prezentací na počítači a také proběhlo hodnocení celého projektu. Nejprve hovořili naši polští přátelé, kteří jednotlivě hodnotili naše společné akce, poté jsme vystoupili my, předvedli jsme také svou prezentaci na počítači a Natálie Miklánková si připravila své fotografie, které si pořídila na jednotlivých akcích a také je zhodnotila. Za své vypracované prezentace na PC, myšlenkové mapy a vypracované testy, byli vyhodnoceni a oceněni diplomem s věcnou odměnou tito naši žáci:
   Miklánková Natálie za fotografie
   Kauerová Anne-Maria a Bartoňová Gabriela za prezentace na PC
   Dávidová Vanesa, Polochová Tereza a Bulejková Veronika za myšlenkové mapy
   Damaškovič Ondřej za nejlépe vypracované zápisy z projektu
   a Kullová Adéla za nejlepší test.
Odpoledne jsme se přesunuli na náměstí ve Wodzislawi, kde probíhaly oslavy nezávislosti Polska a tady jsme psali přáníčka pro Polsko, tato přáníčka jsme připevnili na balónky a pak poslali všem polským lidem. Po obědě jsme se rozloučili a pozvali jsme své polské přátele na naše poslední společné setkání k nám do Karviné, které se uskuteční 2.11.2010

Několik fotografií

Ve škole - testyVe škole - vyhodnocení
Náměstí, oběd ...Práce ...


slunko.gif, 21 kB Karviná - 2.12. slunko.gif, 21 kB

Dne 2. 12.2010 se uskutečnilo poslední, závěrečné a zároveň hodnotící setkání v rámci našeho mezinárodního projektu
"Voda - náš společný mezinárodní poklad".

Na pozvání ředitelství školy a realizátorů projektu naší školy toto setkání navštívili:
náměstek primátora města Karviné pan Ing. Dalibor Závacký, z Euroregionu Těšínské Slezsko paní Grygová, ředitel naší školy, pan Vlachopulos, ředitelka spolupracující školy z Wodzislawi, paní Klosinska, učitelé a žáci jednotlivých škol.

Hlavním cílem tohoto setkání bylo zhodnocení celého projektu. Žáci vystoupili se svými prezentacemi, na kterých pracovali po dobu projektu. Byly to prezentace na počítačích a to na téma: Voda náš poklad, Živočichové u vody a Voda v mnoha podobách. Myšlenkové mapy: Co pro nás voda znamená, Život u vody, rybníka a řeky, Využití vody v domácnostech, při lidských činnost, při výrobě ad…
Zhodnotili jsme také jednotlivá společná setkání, jak výjezdní, tak pracovní. Přednesli zprávu o laboratorních výsledcích zkoumaných vod. V rámci tohoto setkání proběhla vernisáž prací dětí a to myšlenkových map, dvojjazyčných slovníčků, výtvarných prácí, zápisů, fotografií. Závěrem vystoupili rovněž zástupci polské školy. Celý projekt z pohledu účastníků zhodnotila předsedkyně žákovského parlamentu Natálie Miklánková a poděkovala za realizaci projektu. Spolupráce s polskou školou tímto neskončila, realizátoři projektu a ředitele škol se již dohodli na další spolupráci.

Několik fotografií

Prezentace
czech_republic.gif, 10 kB polsko.gif, 11 kB


Práce


Další foto...