Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713; 734 01; IČO 48004529; IZO 048004529

Školní klub


Budujeme školní klub


Nadace OKD - R228


A jak to probíhá?

Nejdříve jsme museli vyklidit sklepní prostory, ve kterých se školní klub bude nacházet. Nyní je prováděna elektroinstalace v obou místnostech. Dále jsou už udělány podhledy a sádrokartonové příčky včetně osvětlení a nového vchodu do budoucího školního klubu. Další akce jsou odsunuty až na dobu po prázdninách, protože na celé škole bude probíhat výměna oken. Poté bude následovat vymalování a estetická úprava interiéru. Do tvorby škoního klubu se zapojují jak pracovníci školy (učitelé,uklízečky a ped.asistentky), tak i žáci. Právě těmto cílovým skupinám bude sloužit školní klub. Byli osloveni i rodiče našich žáků, kteří přislíbili pomoc ve druhé fázi. Školní klub budou využívat i integrovaní žáci, neboť jsme bezbariérová škola a integrujeme do běžných tříd i děti s handicapem.

Několik fotografií

Nejdříve bylo nutno vše vyklidit....


A už se buduje....

A jak to probíhá dál?

Článek do novin:

Článek do novin o průběhu budování šk. klubu

Už to vypadá takto...

Nadace OKD