Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713; 734 01; IČO 48004529; IZO 048004529

Projekt Integrace na druhou - 2013-2014


* Projektový den: NA INDIÁNSKÉ TÉMA
* Práce se třídou: POZNEJ SÁM SEBE – JAKÝ JSI?
* Práce se třídou: PAVUČINKA VZTAHŮ ANEB JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO
* Arteterapie: ŠKOLA V PŘÍRODĚ (SPECIÁLNÍ TŘÍDA PRO ŽÁKY S PAS)
* Muzikoterapie: AUTI TŘÍDA (SPECIÁLNÍ TŘÍDA PRO ŽÁKY S PAS)
Na indiánské téma, Poznej sám sebe, Pavučinka vztahů

Arteterapie a Muzikoterapie

Projekt Integrace na druhou - 2009-2012


O projektu (pdf)


slunko.gif, 21 kBSpolečná dílna - 16.11.2010 - M.Mlynarczyková
V úterý 16. 11. 2010 se v rámci projektu INTEGRACE² uskutečnila SPOLEČNÁ DÍLNA PRO RODIČE A ŽÁKY pod vedením Mgr. Michaely Mlynarczykové. Hlavním tématem dílny byl rozvoj sluchového vnímání - tolik potřebný pro pěkné čtení a správné psaní. Společná dílna se konala v atraktivním prostředí „autistické“ třídy. Děti pracovaly prostřednictvím interaktivní tabule s počítačovým programem PAVUČINKA a plnily zábavné úkoly společně s rodiči v individuálních lavicích. Na závěr zůstal i prostor pro otázky rodičů. Dílny se zúčastnilo šest žáků mladšího školního věku (2. a 3. ročník). Za zájem dětí o dílnu, za doprovod rodičů i prarodičů (ochotných se společně s námi učit) a za příjemně strávené odpoledne v klidné a povzbuzující atmosféře paní učitelce Míše a ostatním zúčastněným velmi děkuji.
Světlana Marcolová, spec. ped.

Několik fotografií

slunko.gif, 21 kBSpolečná dílna - 25.11.2010 - P.Olbřimková
Ve čtvrtek 25.11. 2010 se v rámci projektu INTEGRACE² uskutečnila SPOLEČNÁ DÍLNA PRO RODIČE A ŽÁKY pod vedením Mgr. Petry Olbřimkové. Hlavním tématem dílny byl rozvoj sluchového a zrakového vnímání - tolik potřebný pro pěkné čtení a správné psaní. Společná dílna se konala v počítačové učebně. Děti pracovaly prostřednictvím interaktivní tabule s počítačovým programem PAVUČINKA a plnily zábavné úkoly společně s rodiči. Také se rodiče seznámili s možnostmi využití výukových programů ve výuce i v domácí přípravě. Na závěr zůstal prostor pro otázky rodičů. Dílny se zúčastnilo šest žáků mladšího školního věku (3. až 5. ročník). Za zájem dětí o dílnu, za doprovod rodičů (ochotných se společně s námi učit) a za příjemně strávené odpoledne v klidné a povzbuzující atmosféře paní učitelce a ostatním zúčastněným velmi děkuji.
Světlana Marcolová, spec. ped.

Několik fotografií


slunko.gif, 21 kB Projektové odpoledne pro žáky - 9.12. - p.Olbřimková
Ve čtvrtek 9.12. 2010 se v rámci projektu INTEGRACE² uskutečnilo SPOLEČNĚ ODPOLEDNE PRO ŽÁKY pod vedením Mgr. Petry Olbřimkové. Hlavním tématem dílny bylo využití počítače, tedy: "Jak může počítač pomoci dítěti se školou?", společná dílna se konala v počítačové učebně. Děti pracovaly s různými výukovými programy , vyhledávaly informace a plnily různé zábavné úkoly s využitím počítače.
Světlana Marcolová, spec. ped.

Několik fotografií
slunko.gif, 21 kB Projektové odpoledne pro žáky 8.2. - p.Gráczová
V úterý 8.2. 2011 se v rámci projektu INTEGRACE² uskutečnilo SPOLEČNĚ ODPOLEDNE PRO ŽÁKY pod vedením Mgr. Ilony Gráczové. Hlavním tématem dílny bylo podpořit děti při práci s textem, rozvoj čtenářských dovedností a řešení různých úkolů ve skupině, které se vztahovaly k danému textu.
Světlana Marcolová, spec. ped.

Několik fotografiíslunko.gif, 21 kBMuzikoterapie
Práce se stálou skupinou vybraných žáků byla zahájena v listopadu 2010 a probíhala až do počátku března 2011. Probíhala jako odpolední volnočasová aktivita (min 2 vyuč. hod. - obvykle pro zájem žáků o poznání déle). Skupinu tvořilo 10 dětí (3 dívky +7 chlapců) ve věku 5. – 7. třídy. Nejvíce byly zastoupeny děti navštěvující 6. ročník. První setkání bylo překvapující nejen pro vyučující, ale i pro děti samotné. Zjevně si kladly otázky: "Proč jsem tady? Co budeme dělat? Dá se s ostatními vůbec něco hrát?" Praxe ukázala, že dá. Předkládané činnosti děti zaujaly, především pokud byly zaměřeny na vytváření náhledu na sebe sama, hledání toho, jaké jsou moje silné a slabé stránky a poznání, jak mě vnímají ostatní. Za největší klad považujeme, že se tak nesourodé skupině podařilo být spolu (bez přizabití se navzájem) a něco pěkného a zábavného zažít. Realizované terapeutické techniky byly pozoruhodné i pro nás – vyučující a pozorovatele v jedné osobě. Mgr. Kubalová T., Mgr. Marcolová S.
Světlana Marcolová, spec. ped.

Několik fotografií